Pre zlepšenie služieb používa tento web - ako dnes už takmer všetky - tzv. cookie. Návštevou webu automaticky vyjadruješ tvoj súhlas s používaním týchto súborov.

Please enable JS

Bodysushi: konzumácia sushi či sladkostí z nahého tela modelky

zaujímam sa / hľadám:
bodysushi: konzumácia sushi z nahého tela modelky

Bodysushi: konzumácia sushi či sladkostí z nahého tela modelky

10 dec 2015 / Autor:  / * informácie o vystúpeniach a shows

Anglický výraz "bodysushi" sa dá voľne preložiť ako "sushi z nahého tela". Ide teda o konzumáciu sushi či inej vhodnej pochutiny z takmer alebo úplne holého tela ženskej modelky či pánskeho modela. Napriek použitiu výrazu "sushi" v názve tejto praktiky, ani zďaleka vždy

nemusí pri bodysushi ísť iba o konzumáciu sushi.

Toto "podujatie" by sa pokojne mohlo nazývať aj "bodychoco" od slova chocolate, "bodyfruit" od anglického výrazu pre ovocie, či akokoľvek ináč. Na ozdobenie pekného nahého tela a následnú konzumáciu tejto ozdoby z neho je možné použiť v podstate čokoľvek, čo je technicky možné na tento účel využiť. A teda od už tradičného a najpoužívanejšieho sushi cez zmienené ovocie, mini zákusky, pralinky až po zmrzlinu pre naozaj rýchlych konzumentov.

Takáto zábava je určená pre akúkoľvek skupinu ľudí

Jedinou podmienkou účasti je plnoletosť z dôvodu legálnosti. No aj tu je možný ústupok vo forme bikín, kedy všetko háklivé zostane zakryté a teda ide už len o konzumnú zábavu bez explicitne erotického nádychu, dostupného len dospelým osobám.

Počet účastníkov akcie typu bodysushi je obmedzený len a len tým, aby si každý prišiel na svoje - teda aby každý mal aspoň na chvíľu prístup k modelke či modelovi a tým aj možnosť aspoň ako tak si skúsiť konzumáciu z tela.

Celá akcia bodysushi prebieha nasledovne:

šofér dovezie na miesto uskutočnenia akcie bodysushi modelku alebo modela (budem však používať len pojem "modelka", nakoľko o mužský model je záujem v mizivom percente prípadov), za striktného a dôsledného dodržania hygienických pravidiel rozloží sushi či iný materiál na konzumáciu na (vo vopred dohodnutej miere) obnažené telo - a začínajú hody. Samozrejme,

účastníkom nie je umožnené dotýkať sa tela modelky rukami.

Na tento účel sú vyhradené paličky či iný príbor alebo nástroj na konzumáciu. Prsty je možné použiť len v prípade konzumácie inej pochutiny, než je sushi a aj vtedy iba do tej miery, aby neprišlo k prehnanému dotyku s nahým telom, k jeho neželanému a nedovolenému ohmatávaniu.

Akcia bodysushi - resp. samotná konzumácia trvá štandardne 20 minút

Tento čas je možné predĺžiť len na podklade zvláštnej dohody a drobných úprav priebehu. Treba si totiž uvedomiť, že ležať 20 minút prakticky bez pohybu je pre modelku bodysushi skutočne náročné. Navyše modelka neleží len tých cca 20 minút trvania reálnej konzumácie z jej tela. Už predtým musela ležať minimálne 5 minút (v závislosti od typu pochutiny a jej množstva) počas servírovania a prípravy. Za dohodnuté navýšenie ceny je, samozrejme, spravidla možná napr. priebežná zmena polohy modelky atď.

Cena "bodysushi" je zložená z dvoch častí:

z ceny služby ako takej (modelka či model plus dovoz na miesto akcie a celé jej usporiadanie) a z ceny materiálu na konzumáciu.

Materiál konzumovaný pri bodysushi je možné zabezpečiť dvomi spôsobmi. Najpraktickejší, najbezproblémovejší a pre usporiadateľov akcie aj najlacnejší spôsob je ten, kedy si

organizátor svojpomocne zabezpečí pochutinu,

ktorú následne šofér už len rozloží na nahé telo modelky. Zabezpečiť však na bodysushi viem čokoľvek aj ja. Zohnať sa dá v dnešnej dobe na Slovensku už naozaj asi všetko, konkrétne však pracujem a teda aj naceniť najrýchlejšie a najspoľahlivejšie viem nasledovné: sushi, mini zákusky, pralinky podľa výberu organizátora a ovocie v množstve a v škále podľa dohody.

V tom prvom prípade, kedy si materiál na konzumáciu pri akcii bodysushi zabezpečí jej organizátor, nevyžadujem (za štandardných okolností – viac nižšie) žiadnu zálohu ani nič podobné. Priamo na mieste sa vtedy uhrádza už len cena služby samotnej, ktorá v rámci Bratislavy je € 90. V tejto cene je zahrnutý honorár modelky, jej dovoz v rámci mesta a všetky drobnosti, k akcii bodysushi nevyhnutné (hygienické vlhčené utierky na dezinfekciu tela pred rozložením pochutín a na jeho očistenie po skončení akcie, vhodná decentná ozdoba, ktorou sa prekrývajú intímne telesné partie atď.)

Zmienené "štandardné okolnosti" pre usporiadanie bodysushi

sú nasledovné:
- miestom konania je priamo Bratislava (teda nie satelity ani okrajové štvrte ako napr. DNV);
- ide o bodysushi s jedným ženským telom (v prípade mužského modela sa môže cena mierne líšiť);
- a toto telo bude mať počas akcie na sebe decentnú spodnú bielizeň: maličké tanga nohavičky v prípade ženskej modelky, resp. slipy v prípade mužského modela;
konzumácia samotná začne bezprostredne po naservírovaní pochutiny na modelku a nebude trvať dlhšie ako zmienených 20 minút. Za týchto okolností platí cena bodysushi - teda cena služby samotnej, bez pochutín - uvedených € 90.

V prípade, že sa akcia má uskutočniť v inej lokalite alebo že je zo strany organizátora záujem o zmenu niektorého z týchto parametrov - ako napr. viac modeliek, úplná nahota modelky (nie je možná pri každej modelke!), iná ako štandardná poloha v lehu na chrbte s mierne pokrčenými kolenami a so stehnami pri sebe - je rozpočet vecou vzájomnej diskusie a dohody.

Čo je potrebné zo strany organizátora pripraviť a zabezpečiť

na uskutočnenie bodysushi:
- priestor dostatočne skrytý pred neželanými pohľadmi osôb nezúčastnených akcie (najmä kvôli predchádzaniu sťažností v zmysle ohrozovania mravnosti);
- vhodnú podložku na uloženie tela: stôl, ležadlo, prípadne deku a pod., s bezproblémovým prístupom účastníkov akcie.

Vhodné je, aby účastníci akcie neboli prítomní pri príprave modelky, čiže hlavne pri rozkladaní potravín pre následnú konzumáciu. A to z dôvodu určitej tajomnosti či kvázi prekvapenia. Pri pozorovaní príprav akcie bodysushi totiž potom prichádza jej účastník prinajmenšom o časť určitého napätia, ktoré túto akciu jednoznačne robí ešte zaujímavejšou...

Najčastejšie kladené otázky v súvislosti s detailami bodysushi

Koľko osôb môže konzumovať sushi z tela jednej modelky?

Zo strany mňa ako "dodávateľa" a ani zo strany modelky nie je počet účastníkov obmedzovaný. Zachované musí byť určité ľudské pohodlie modelky a úroveň celej akcie bodysushi. Je teda skôr vecou organizátora akcie, prizvať ku konzumácii relevantný počet (spravidla do desať) ľudí alebo objednať viac modeliek.

Ako dlho trvá konzumácia sushi či inej pochutiny pri bodysushi?

Približne 10 minút trvá rozloženie pochutiny na modelku - mimo pohľadov účastníkov. Bezprostredne po "naservírovaní" modelky ku konzumácii, teda po jej predstavení a vyzvaní účastníkov do jedla, by mala začať konzumácia samotná. Skončiť by mala do 20 minút aj s ohľadom na nevyhnutný komfort modelky.

Je možné dotýkať sa modelky pri bodysushi?

Žiaľ, nie je. Modelka bodysushi nie je prostitútkou, nepredáva svoje telo. Pri konzumácii sushi nie je dôvod dotýkať sa jej tela ničím iným ako paličkami a pri konzumácii iných pochutín je treba obmedziť dotyky na minimálnu nevyhnutnú mieru.

Ako je to s fotením pri akcii, akou je bodysushi?

Je dovolené, prirodzene. Nie je v nikoho záujme ani možnostiach zabrániť vytvoreniu foto materiálu - avšak v rámci určitej prípustnej a slušnej normy. Vyslovene pózovanie s modelkou, fotenie na želanie po skončení akcie a pod. - to modelka (možno za nejaké "tips" pre ňu, nejaký "tringelt") môže, no nemusí vždy akceptovať. Je to vecou dohody.

Kde všade sa dá, resp. kde sa určite nedá uskutočniť akcia typu bodysushi?

Aby sa predišlo neželanému "okukovaniu" polonahej či nahej modelky cudzími osobami, ktoré by dokonca mohli narušiť priebeh akcie privolaním polície, je nevyhnutné zabezpečiť 100%-né súkromie: uzavretá separé miestnosť v podniku (v reštaurácii), kryté miesto v záhrade v prípade párty v rodinnom dome atď.


Články súvisiace podľa značiek


Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

komentáre /( 2 )

 • Mia

  Mia

  utorok, 28 marec 2017 16:09

  Ahoj ...mala by som zaujem o pracu bodysuhsi...
  Nahlásiť
 • andy m.

  andy m.

  utorok, 28 marec 2017 17:29

  "Mia", poslal som ti mail na adresu, ktoru si pripojila ku komentaru. ak doslo k nejakej chybe a mail nedorazil, napis mi na ja@AndyMoravek.sk, prosim
  Nahlásiť

Priestor pre tvoj komentár, správu alebo odkaz

Dôsledne si skontroluj hlavne tvoju mailovú adresu, ak očakávaš relevantnú a kompetentnú odpoveď na tvoj dotaz. :-)