Original Slovak home made Richelieu embroidery/needlework
Nezaraditeľné témy

Original Slovak home made Richelieu embroidery/needlework

Na tomto mieste som sa rozhodol odprezentovať výšivky typu Richelieu (“richelieu embroidery needlework”) mojej mamičky. Ide totiž o nádhernú a veľmi hodnotnú zberateľskú záležitosť, ktorej sa v mamičkinej skrinke nedostáva ani omylom dostatočnej pozornosti. 🙂

Originálne slovenské doma vyrobené výšivky typu Richelieu

Výšivky vytvorila pani Oľga Morávková zo Záhoria. Na osobnú obhliadku a výber ako aj na dohodu o cene osobne priamo na mieste sú tieto výšivky Richelieu k dispozícii v obci Štefanov v okrese Senica.

Kontakt (syn pani Morávkovej): ja@andymoravek.sk, 0915 122 222.

Original Slovak home made Richelieu embroidery, needlework

Embroidery was created by Mrs. Olga Moravkova from Záhorie. For personal inspection and selection, as well as a personal price agreement on site, these Richelieu embroidery/needlework are available in the village of Štefanov in the Senica district. (The village is situated approx 80 km far from Bratislava, the capital of Slovak Republic, Europe Union.)

Contact (son of Mrs. Moravkova): ja@andymoravek.sk, +421 915 122 222.

Original slowakische hausgemachte Richelieu-Stickerei

Die Stickerei wurde von Frau Olga Morávková aus Záhorie erstellt. Für die persönliche Inspektion und Auswahl sowie eine persönliche Preisvereinbarung vor Ort sind diese Richelieu-Stickereien im Dorf Štefanov im Bezirk Senica erhältlich.

Kontakt (Sohn von Frau Moravkova): ja@andymoravek.sk, +421 915 122 222.

Po viac ako 17 rokoch písania a publikovania som bol oslovený s ponukou písať copywriterské texty. Nakoľko vysvitlo, že ma to nielenže baví, ale som v tom aj kurva dobrý - robím to teraz na zákazku. Stal som sa excelentným copywriterom za rozumné náklady, pretože ma to nemusí živiť a stále to vnímam ako platené hobby. Okrem toho som sa po kratšej prestávke vrátil k pôsobeniu v zábavnom priemysle. Pokračujem teda v napĺňaní môjho mediálneho titulu "guru slovenskej erotiky". Aktuálne žijem v Košiciach.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *