Pasák ako povolanie - alebo obhajoba neobhájiteľného
Slovenský svet erotiky

Utopiť všetky pasácke kurvy – alebo otestuj sa, či dokážeš uvažovať triezvo

Pasák je povolanie, ktorého názov navodí väčšine Slovákov husiu kožu. Si skutočne vzácnou výnimkou, ak ti predstava pasáka neevokuje len nutkavú potrebu “zabásnuť ich všetkých, kým sčernajú”. Ergo zbaľ najprv to červené plátno, ktoré máš pred očami a ktoré ti dvíha tlak na úroveň 200 a viac. A ak máš štipku zdravého a triezveho rozumu, skús ho pri čítaní tohto blogu použiť. (Aktualizované 08. 11. 2022)

Ak sa na to necítiš, tak

namiesto témy “pasák” si prečítaj radšej niečo milé

a zábavné. K spísaniu tohto článku, ktorého námet mi drbal mozog doslova roky, ma nakopla kapitola z knihy “Obhajoba neobhájiteľného” od Waltera Blocka. Autor je americkým ekonómom Rakúskej ekonomickej školy, ktorý učil na viacerých univerzitách a bol činným vo Fraser Institute. V súčasnosti podľa všetkého učí na Loyola University New Orleans a je senior fellow v Ludwig von Mises institute. * Walter Block je známy svojimi extrémne kontroverznými a často zámerne provokatívnymi teóriami. Tie však dokáže

neotrasiteľne obhájiť precíznou logickou argumentáciou.

Bývalý redaktor ABC News a dnešný redaktor Fox News a Fox Business Channel John Stossel sa vyjadril, že “Obhajoba neobhájiteľného (…) mi otvorila oči (…). Vysvetľuje, že toľko z toho, čo považujeme za zlé, takým vôbec nie je.”

* Opisujem autora zdĺhavejšie, než by odo mňa niekto možno čakal. Robím to preto, aby som ukázal, že je to pekelná autorita a nie nejaký mudrlant z Nového času.

Môj blog je v podstate slovenským prekladom kapitoly “Pasák”, ktorý som jemne upravil a obohatil mojimi vlastnými poznámkami a úvahami. Ak si chceš prečítať čistý a mnou neskurvený originál v češtine, nájdeš ho v tejto pdf-verzii ako druhú kapitolu na strane 17. Kniha píše okrem pasáka o ďalších 31 povolaniach a/alebo funkciách, ktoré spoločnosť vníma podobne “háklivo”.

Pasák je už od nepamäti vnímaný ako parazit

Pasáci sú v očiach spoločnosti vnímaní ako tí, ktorí sa živia na “svojich” prostitútkach. Pre spravodlivé posúdenie však musíme preskúmať, aká je skutočná podstata ich práce.

Prvé, čo si žiada vysvetlenie, je tvrdenie, že pasáci používajú nátlak a hrozbu násilím na získanie a udržanie si zisk produkujúcich prostitútok. A niektorí pasáci to skutočne robia – lenže je to

dostatočným podkladom na zavrhnutie celého povolania?!

Existuje vôbec povolanie, pri ktorom sa ani jediný človek nedopúšťa vôbec ničoho nepekného/nemorálneho/nelegálneho? Existujú predsa stavbári, inštalatéri, hudobníci, lekári, právnici – dokonca kňazi, ktorí porušujú práva iných ľudských bytostí. Tieto povolania však nie sú tými, ktoré by spoločnosť zavrhovala ako také.

A tak by to malo byť aj s povolaním “pasák”. Činnosť ktoréhokoľvek a dokonca ani všetkých pasákov dokopy nemôžu byť oprávneným podkladom k zavrhnutiu celého povolania ako takého. Pokiaľ táto činnosť nie je skutočne neoddeliteľnou súčasťou tohto povolania.

Napr. také

povolanie únoscu detí za výkupné je zlým povolaním

vo svojej podstate. Niektorí únoscovia síce môžu konať aj dobré skutky ako povedzme prispievať časťou výkupného na charitu. Lenže keby to trebárs aj robili všetci únoscovia, ich povolanie sa pre to nestáva o nič menej ohavným. Pretože samotná podstata ich povolania je zlá – o tom snáď netreba vôbec diskutovať. Ak by bola zlou podstata povolania pasáka, bolo by úplne v poriadku, keby bolo toto povolanie zavrhnuté.

Preto pre objektívne preskúmanie pasáctva musíme ignorovať všetky neprávosti,

ktoré síce môže ktorýkoľvek pasák spáchať.

Ktoré však nemajú zhola nič spoločné s povolaním pasáka ako takým. Nič spoločné s podstatou jeho práce, s jej zmyslom a účelom.

Podstata pasáctva ako povolania totiž nestojí na tom, že by pri jeho prevádzkovaní nevyhnutne muselo dochádzať k nátlaku alebo k násiliu, dokonca ani k hrozbám násilím.

Zmysel a/alebo účel pasáctva ako takého je rovnaký ako pri každom sprostredkovateľovi, tzv. brokerovi. Rovnako ako obchodník s nehnuteľnosťami, poistením, akciami, s investíciami či s komoditami

slúži pasák ako sprostredkovateľ spájajúci účastníkov obchodu

s nižšími nákladmi, než by aké by museli znášať, pokým by obchod uzatvárali bez jeho sprostredkovateľských služieb.

Na obchodníkovom sprostredkovaní všetci účastníci obchodu jednoznačne len a len získavajú. Inak by jeho služby nevyužívali. Presne rovnako je to v prípade pasáka.

Zákazník je ušetrený zbytočného a nákladného čakania a hľadania. Je jednoduchšie zavolať pasákovi a nechať si zaobstarať prostitútku, než tráviť čas a úsilie vlastným hľadaním. A prostitútka tiež získava. Rovnako šetrí čas, ktorý by inak strávila hľadaním zákazníka. Je tiež chránená pasákom od nežiadúcich zákazníkov. A od policajtov, jednej z profesií, ktorej podstatou je

zabrániť prostitútke zúčastniť sa dobrovoľného obchodu

medzi súhlasiacimi dospelými. Takýmto priraďovaním, ktoré pasák zaisťuje, získava prostitútka väčšie bezpečie než šliapaním na ulici.

Prostitútka nie je o nič viac vykorisťovaná pasákom než je vykorisťovaný robotník obchodníkom, ktorý mu zaisťuje zákazky alebo než herečka, ktorá platí percentá svojmu agentovi, aby jej hľadal nové role.

Vo všetkých týchto prípadoch zamestnávateľ získava cez služby svojich zamestnancov viac, než je mzda, ktorú im platí. Ak by tomu tak nebolo, vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom by nevznikol. Rovnaké vzájomné výhody potom so sebou nesie aj vzťah medzi prostitútkou a pasákom (zamestnávateľom a zamestnancom).

Profesionálny

pasák vykonáva nevyhnutnú funkciu sprostredkovania.

Jeho povolanie je v istom zmysle viac čestné než povolanie napr. sprostredkovateľov v bankovníctve, poisťovníctve alebo na akciovom trhu. Tí sa totiž spoliehajú na reštriktívne zákony, ktoré im obmedzujú konkurenciu. Zatiaľ čo pasák nemôže v žiadnom prípade použiť zákon, aby si zachránil miesto.

Na ilustračnom obrázku bývalá slovenská prostitútka ako autorka eKnihy “Radodajka – reálne príbehy skutočnej slovenskej prostitútky“.


Zdrojom titulnej fotografie a spolu s ňou takmer všetkých na tomto webe je môj vlastný archív. Zatiaľ sa ešte nedá napísať, že by som robil skutočnú fototvorbu v pravom zmysle slova. Zatiaľ iba pre vlastnú radosť a zábavu “lovím zaujímavé pohľady”.

Ako na autora tohto webu na mňa môžeš nazerať optikou podľa vlastnej voľby. Ak budeš chcieť, uvidíš zdanlivo arogantného, holohlavého a výrazne tetovaného grázla. Médiami titulovaného "guruom erotického priemyslu" a za jednu jeho zložku kedysi dokonca stíhaného. Ak sa rozhodneš inak, uvidíš vo mne možno až prekvapivo duchovne založeného človeka s nadhľadom, žijúceho podľa karmických princípov. Fungujúceho vo vlastnom malom svete. Konajúceho s presvedčením, že každý je strojcom vlastnej spokojnosti a že hranica akéhokoľvek konania je presne tam, kde by mohlo uškodiť niekomu inému. Pestovateľa orchideí, držiteľa najvyššej čiže Kňazovického medaily za 100 bezplatných darovaní krvi (iba na Slovensku). Chlapa komunikujúceho na vysokej úrovni, keď aj bez najmenšej servítky pred ústami. Člena Mensy, ktorý nemá problém relevantne použiť vulgarizmus. Šikovného "textára" - blogera, copywritera, spisovateľa. Voľba uhla pohľadu - napokon, tak ako všetkého v živote - je len a len na tebe. A maj na pamäti, že tvoj výber optiky spätne veľa vypovedá o tebe.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *